Verschil met psychotherapie

Psychosociale therapie heeft veel raakvlakken met psychotherapie.
Het onderscheid ligt hierin dat een psychotherapeut of GZ-psycholoog is opgeleid om ook complexe en specialistische behandelingen te bieden; ze mogen officiële diagnoses stellen en cliënten bijstaan bij wie er sprake is van een onderliggende psychiatrische diagnose.
Een psychosociaal therapeut mag dat niet en zal deze cliënten doorverwijzen.

Op grond van een psychiatrische diagnose (DSM geclassificeerd) wordt de zorg van een psychotherapeut en/of een GZ-psycholoog altijd vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Voor een psychosociaal therapeut geldt dat de zorg gedeeltelijk wordt vergoed, vanuit de aanvullende verzekering.

Verschil met coaching

Psychosociale therapie heeft ook raakvlakken met coaching. Toch zijn er verschillen:

Coaching richt zich op toekomstig gedrag: wat wil ik in de toekomst bereiken en wat moet ik daarvoor doen?
Bij psychosociale therapie kijk je daarnaast naar het aspect: hoe is het gekomen dat ik nu zo denk, voel en handel waardoor ik mijn gewenste doelen niet kan vormgeven? Wanneer zijn bepaalde patronen of gevoelens bijvoorbeeld begonnen? En, wat leeft er in mij?
Bewustwording hiervan ontwikkelt zich gaandeweg de therapie. De reikwijdte en diepgang van psychosociale therapie beslaat een breder stuk en is meer gericht op het bewerken van duurzame veranderingsprocessen. Het heeft daarom vaak ook meer tijd nodig.

Psychosociale therapie wordt deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering  (afhankelijk van de zorgverzekeraar). Coaching wordt niet vergoed.

.
.
.

a

.

a